Et skøde er det sidste dokument i en ejendomshandel og modsat en købsaftale, er den ikke så detaljeret. Der skal dog stå køber og sælgers navn, pris og finansieringsform og sidst men ikke mindst, er det vigtigt at skødet tinglyses. Hvis skødet ikke er tinglyst, er det muligt at tage pant i ejendommen. Dvs. at før det er tinglyst, er det muligt at sælgers kreditorer kan tage pant, hvis sælger skylder penge.  Betinget og endeligt skøde Der findes overordnet set 2 ...